mock-exam-hero1

آزمونهای آزمایشی

TOEFL

برگزاری آزمونهای آزمایشی تافل

موسسه چیت‌سازان با برگزاری آزمون‌های آزمایشی تافل که نقش مهمی در آشنایی فرد با حال و هوای امتحان و کاهش استرس ناشی از امتحان را دارد، توانسته است درصد موفقیت بیشتری را در سطح شهر به خود اختصاص دهد.

آزمون‌های آزمایشی موسسه چیت‌سازان متشکل از سوالات آزمون‌های قبلی تافل می‌باشند و به همین جهت نتیجه حاصله در آزمون‌های آزمایشی با خطای ۳+/- نمره همراه هستند.

همین امروز با ما تماس بگیرید!