انتشارات

کتابهای Start English و Rise and Shine

گروه تحقیق و توسعه موسسه زبانهای خارجی چیت سازان از سال ۹۰ تاکنون اقدام به گردآوری، تالیف و انتشار کتابهای خود کرده است. این کتابها شامل سری کتابهای Start English برای دوره کودکان و سری کتابهای Rise and Shine برای دوره بزرگسالان می باشند.

CDهای کمک آموزشی

گروه تحقیق و توسعه موسسه زبانهای خارجی چیت سازان در سال ۹۵ اقدام به تهیه و گردآوری CD های کمک آموزشی برای دوره های زبان انگلیسی نمود.

کتابهای Rise and Shine

سری کتابهای دوره Basic

basic-3-custom

BASIC 3

basic-2-custom

BASIC 2

basic-1-custom

BASIC 1

سری کتابهای دوره Elementary

elementary-4-custom

ELEMENTARY 4

elementary-3-custom

ELEMENTARY 3

elementary-2-custom

ELEMENTARY 2

elementary-1-custom

ELEMENTARY 1

سری کتابهای دوره Pre-Intermediate

pre-intermediate-4-custom

PRE-INTERMEDIATE 4

pre-intermediate-3-custom

PRE-INTERMEDIATE 3

pre-intermediate-2-custom

PRE-INTERMEDIATE 2

pre-intermediate-1-custom

PRE-INTERMEDIATE 1

سری کتابهای دوره Intermediate

intermediate-3

Intermediate 3

intermediate-2

Intermediate 2

intermediate-1

Intermediate 1

سری کتابهای دوره High intermediate

high-2

High intermediate 3

high-3

High intermediate 2

high-1-

High intermediate 1

سری کتابهای دوره Advanced

img_20170605_221323-custom

ADVANCED 5

img_20170605_221326-custom

ADVANCED 4

img_20170605_221330-custom

ADVANCED 3

img_20170605_221328-custom

ADVANCED 2

img_20170605_221332-custom

ADVANCED 1

همین امروز با ما تماس بگیرید!