mock-exam-hero1

آزمونهای آزمایشی

IELTS و TOEFL

برگزاری آزمونهای آزمایشی تافل و آیلتس

موسسه چیت‌سازان با برگزاری آزمون‌های آزمایشی تافل و آیلتس که نقش مهمی در آشنایی فرد با حال و هوای امتحان و کاهش استرس ناشی از امتحان را دارد، توانسته است درصد موفقیت بیشتری را در سطح شهر به خود اختصاص دهد.

موسسه چیت‌سازان تنها موسسه در تبریز است که آزمون‌های آزمایشی تافل و آیلتس را برگزار می‌کند و سوالات آزمون‌های آزمایشی متشکل از سوالات آزمون‌های قبلی تافل یا آیلتس می‌باشند و به همین جهت نتیجه حاصله در آزمون‌های آزمایشی با خطای +/-۵ نمره همراه هستند.

ثبت نام در آزمونهای آزمایشی

TOEFL

برای ثبت نام در آزمون آزمایشی تافل می‌بایست با شعبه ارتش تماس گرفته و برای تهیه وچر آزمون به همان شعبه مراجعه نمایید. بعد از پرداخت هزینه آزمون آزمایشی با مراجعه به وبسایت mehrrayan می‌توانید زمان آزمون را نیز انتخاب کنید. آزمون‌های آزمایشی تافل در ماه دو بار برگزار می شوند.

IELTS

برای ثبت نام در آزمون آزمایشی آیلتس می‌بایست با شعبه مرکزی تماس بگیرید. امتحان  speaking همزمان با آزمون کتبی برگزار می‌شود.

seat-test1

همین امروز با ما تماس بگیرید!