تحولی نوین در آموزش زبان انگلیسی

استفاده از به روزترین دانش زبان انگلیسی

boss-baby15-16

چرا فیلم کلاب؟

برای همه زبان آموزان در تمام کشور های جهان بدون استثناء یادگیری زبان انگلیسی از روش‌های مرسوم، متعارف و یا سنتی خسته کننده و آزاردهنده است. روش‌های نوین آموزشی با توجه به تفاوت‌های فردی، قادر به ارائه متدهایی جدید و جالب توجه برای یادگیری زبان انگلیسی هستند که این روزها بسیار مورد توجه زبان آموزان قرار گرفته است. یکی از شیوه‌های آموزشی یادگیری زبان انگلیسی با فیلم است که بسیار مؤثر عمل می‌کند. جلسات فیلم کلاب در محیطی کاملا مناسب با پروژکتور و سیستم صوتی کاملا به روز برگزار می شود. تدریس این فیلم ها توسط کارشناسان این زمینه و تهیه کنندگان آنها بعد از ماه ها تحقیق در روشهای بروز تدریس زبان انگلیسی از طریق فیلمها و بعداز بارها آزمایش عملی آنها در محیط فیلم کلاب انجام می شود.

یادگیری انگلیسی واقعی به‌جای انگلیسی کتابی

کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی، کمک شایانی به یادگیری انگلیسی کتابی می‌کنند ولی این نوع انگلیسی با آنچه در زندگی واقعی می‌بینیم تفاوت دارد. مطالعه آزاد و خواندن کتاب‌های گوناگون انگلیسی تا حدودی می‌تواند زبان آموز را با اصطلاحات و زبان محاوره‌ای آشنا سازد ولی هیچ گاه مطالعه کتب آموزش زبان انگلیسی نمی‌تواند زبان انگلیسی واقعی را آموزش دهد. یادگیری انگلیسی با فیلم راهی است که زبان آموز با محاوره واقعی زبان انگلیسی آشنا شده و لحن گفتار عادی را می‌آموزد. زبان استفاده شده در فیلم بسیار به گفتار انگلیسی واقعی نزدیک است. مهارت‌های ارتباطی با تماشای فیلم به طرز شگفت انگیزی تقویت شده و در قسمت شنیداری و گفتاری بهبود حاصل می‌شود. تماشای فیلم در کنار سایر روش‌های آموزشی پیشنهاد می‌شود.

نحوه دسته بندی این فیلم ها

این فیلم ها متناسب با دانش زبان آموزان از سطح مبتدی تا پیشرفته در نظر گرفته شده و مطالب استفاده شده در آنها (اعم از لغات.اصطلاحات و دستور زبان) بنحوی توسط کارشناسان آموزش زبان انگلیسی تهیه و تدوین شده تا بیشترین کارایی را برای زبان آموزان فراهم سازند.

 

 

 

برنامه جلسات Film Club ترم تابستان ۲ ۹۷

نوجوانان

سطح

جنسیت

نام فیلم

روز

تاریخ

ساعت

محل برگزاری

TO1

پسر

Masha

شنبه

۱۳/۵

۴:۳۰

شعبه مرکزی

TO1

دختر

Masha

شنبه

۱۳/۵

۶:۱۵

شعبه مرکزی

TO2

پسر

Masha

شنبه

۱۳/۵

۴:۳۰

شعبه مرکزی

TO2

دختر

Masha

شنبه

۱۳/۵

۶:۱۵

شعبه مرکزی

TO3

پسر

Masha

شنبه

۱۳/۵

۴:۳۰

شعبه مرکزی

TO3

دختر

Masha

شنبه

۱۳/۵

۶:۱۵

شعبه مرکزی

TO4

پسر

Masha

دوشنبه

۱۵/۵

۴:۳۰

شعبه مرکزی

TO4

دختر

Masha

دوشنبه

۱۵/۵

۶:۱۵

شعبه مرکزی

TO5

پسر

Stickman

دوشنبه

۱۵/۵

۴:۳۰

شعبه مرکزی

TO5

دختر

Stickman

دوشنبه

۱۵/۵

۶:۱۵

شعبه مرکزی

TO6

پسر

The Fixies

دوشنبه

۱۵/۵

۴:۳۰

شعبه مرکزی

TO6

دختر

The Fixies

دوشنبه

۱۵/۵

۶:۱۵

شعبه مرکزی

TO7

پسر

The Fixies

چهارشنبه

۱۷/۵

۴:۳۰

شعبه مرکزی

TO7

دختر

The Fixies

چهارشنبه

۱۷/۵

۶:۱۵

شعبه مرکزی

TO8

پسر

The Fixies

چهارشنبه

۱۷/۵

۴:۳۰

شعبه مرکزی

TO8

دختر

The Fixies

چهارشنبه

۱۷/۵

۶:۱۵

شعبه مرکزی

TO9

پسر

Rio

چهارشنبه

۱۷/۵

۴:۳۰

شعبه مرکزی

TO9

دختر

Rio

چهارشنبه

۱۷/۵

۶:۱۵

شعبه مرکزی

T10

پسر

Rio

پنج شنبه

۱۸/۵

۱۰:۰۰

شعبه مرکزی

T10

دختر

Rio

پنج شنبه

۱۸/۵

۱۱:۴۵

شعبه مرکزی

T11

پسر

Ratatouille

پنج شنبه

۱۸/۵

۱۰:۰۰

شعبه مرکزی

T11

دختر

Ratatouille

پنج شنبه

۱۸/۵

۱۱:۴۵

شعبه مرکزی

T12

پسر

Ratatouille

پنج شنبه

۱۸/۵

۱۰:۰۰

شعبه مرکزی

T12

دختر

Ratatouille

پنج شنبه

۱۸/۵

۱۱:۴۵

شعبه مرکزی

T13

پسر

Up

پنجشنبه

۲۵/۵

۱۰:۰۰

شعبه مرکزی

T13

دختر

Up

پنجشنبه

۲۵/۵

۱۱:۴۵

شعبه مرکزی

T14

پسر

Up

پنجشنبه

۲۵/۵

۱۰:۰۰

شعبه مرکزی

T14

دختر

Up

پنجشنبه

۲۵/۵

۱۱:۴۵

شعبه مرکزی

T15

پسر

Boss Baby

پنجشنبه

۲۵/۵

۱۰:۰۰

شعبه مرکزی

T15

دختر

Boss Baby

پنجشنبه

۲۵/۵

۱۱:۴۵

شعبه مرکزی

T16

پسر

Boss Baby

سه شنبه

۲۳/۵

۱۰:۰۰

شعبه مرکزی

T16

دختر

Boss Baby

سه شنبه

۲۳/۵

۱۱:۴۵

شعبه مرکزی

T17

پسر

Secret Life of Pets

سه شنبه

۲۳/۵

۱۰:۰۰

شعبه مرکزی

T17

دختر

Secret Life of Pets

سه شنبه

۲۳/۵

۱۱:۴۵

شعبه مرکزی

T18

پسر

Secret Life of Pets

سه شنبه

۲۳/۵

۱۰:۰۰

شعبه مرکزی

T18

دختر

Secret Life of Pets

سه شنبه

۲۳/۵

۱۱:۴۵

شعبه مرکزی

T19

پسر

Ballerina

شنبه

۳/۶

۴:۳۰

شعبه مرکزی

T19

دختر

Ballerina

شنبه

۳/۶

۶:۱۵

شعبه مرکزی

T20

پسر

Ballerina

شنبه

۳/۶

۴:۳۰

شعبه مرکزی

T20

دختر

Ballerina

شنبه

۳/۶

۶:۱۵

شعبه مرکزی

T21

پسر

Storks

شنبه

۳/۶

۴:۳۰

شعبه مرکزی

T21

دختر

Storks

شنبه

۳/۶

۶:۱۵

شعبه مرکزی

Basic1

مرد

Rio

دوشنبه

۲۲/۵

۴:۳۰

شعبه مرکزی

Basic1

زن

Rio

دوشنبه

۲۲/۵

۶:۱۵

شعبه مرکزی

Basic2

مرد

Rio

دوشنبه

۲۲/۵

۴:۳۰

شعبه مرکزی

Basic2

زن

Rio

دوشنبه

۲۲/۵

۶:۱۵

شعبه مرکزی

Basic3

مرد

Ratatouille

چهارشنبه

۲۴/۵

۴:۳۰

شعبه مرکزی

Basic3

زن

Ratatouille

چهارشنبه

۲۴/۵

۶:۱۵

شعبه مرکزی

Elementary1

مرد

Ratatouille

چهارشنبه

۲۴/۵

۴:۳۰

شعبه مرکزی

Elementary1

زن

Ratatouille

چهارشنبه

۲۴/۵

۶:۱۵

شعبه مرکزی

Elemantary2

مرد

Up

شنبه

۲۰/۵

۴:۳۰

شعبه مرکزی

Elementary2

زن

Up

شنبه

۲۰/۵

۶:۱۵

شعبه مرکزی

Elementary3

مرد

Up

شنبه

۲۰/۵

۴:۳۰

شعبه مرکزی

Elemantary3

زن

Up

شنبه

۲۰/۵

۶:۱۵

شعبه مرکزی

Elementary4

مرد

Boss Baby

دوشنبه

۵/۶

۴:۳۰

شعبه مرکزی

Elementary4

زن

Boss Baby

دوشنبه

۵/۶

۶:۱۵

شعبه مرکزی

Pre-intermediate1

مرد

Boss Baby

دوشنبه

۵/۶

۴:۳۰

شعبه مرکزی

Pre-intermediate1

زن

Boss Baby

دوشنبه

۵/۶

۶:۱۵

شعبه مرکزی

Pre-intermediate2

مرد

Wild Life/The Shack

دوشنبه

۵/۶

۴:۳۰

شعبه مرکزی

Pre-intermediate2

زن

Wild Life/The Shack

دوشنبه

۵/۶

۶:۱۵

شعبه مرکزی

Pre-intermediate3

مرد

Wild Life/The Shack

چهارشنبه

۷/۶

۴:۳۰

شعبه مرکزی

Pre-intermediate3

زن

Wild Life/The Shack

چهارشنبه

۷/۶

۶:۱۵

شعبه مرکزی

Pre-intermediate4

مرد

Gifted/Ballerina

چهارشنبه

۷/۶

۴:۳۰

شعبه مرکزی

Pre-intermediate4

زن

Gifted/Ballerina

چهارشنبه

۷/۶

۶:۱۵

شعبه مرکزی

Intermediate1

مرد

Gifted/Ballerina

شنبه

۱۰/۶

۴:۳۰

شعبه مرکزی

Intermediate1

زن

Gifted/Ballerina

شنبه

۱۰/۶

۶:۱۵

شعبه مرکزی

Intermediate2

مرد

Secret Life of Pets

شنبه

۱۰/۶

۴:۳۰

شعبه مرکزی

Intermediate2

زن

Secret Life of Pets

شنبه

۱۰/۶

۶:۱۵

شعبه مرکزی

Intermediate3

مرد

Talk Show

شنبه

۱۰/۶

۴:۳۰

شعبه مرکزی

Intermediate3

زن

Talk Show

شنبه

۱۰/۶

۶:۱۵

شعبه مرکزی

 

 

 

زبان آموزان گرامی به اطلاع میرساند

تعداد جلسات فیلم کلاب در هر ترم محدود نبوده و هر زبان آموز می تواند به دفعات در این کلاس ها شرکت نماید. ضمنا زبان آموزان بخش نوجوانان می توانند در مواقعی که قادر به شرکت در تایم مربوط به کلاس خود نمی باشند از کلاس های مربوط به بزرگسالان استفاده نمایند.

 

همین امروز با ما تماس بگیرید!

۶ شعبه در سراسر شهر تبریز

محتوا و متد آموزشی اختصاصی و استفاده از تکنولوژیهای روز ما را قادر کرده است
بهترین و کامل‌ترین بسته‌های آموزشی را برای زبان آموزان مناسب هر هدف و سطحی فراهم کنیم.

tabriz-skyline

بیش از ۴۰۰۰ زبان آموز در حال آموزش

جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده

  • در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

    کبابی پاکدل TESOL
  • تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود

    چلوکبابی حاج علی دوره فشرده
  • برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد

    چلوکبابی جعفری دوره آنلاین

برخی از مشتریان سازمانی موسسه چیت‌سازان